Menu

Ghi Chú Web:

html, css, javascript, seo … công nghệ

Bật mí về character trong Java

Character trong Java là một đối tượng dữ liệu khá thông dụng cho những lập trình viên khi sử dụng để thiết kế. Chính vì điều đó, việc tìm hiểu những bí mật về character trong Java có ý nghĩa rất lớn trong việc ứng dụng trong lập trình.

1.Character trong Java là gì?

Như chúng ta đã biết, Java là một ngôn ngữ lập trình phổ biến trong giai đoạn hiện nay. Người ta còn biết ngôn ngữ lập trình là loại ngôn ngữ máy tính có tính chất hướng đối tượng. Character trong Java là đối tượng của ngôn ngữ lập trình này.

Character trong Java

Khi những người lập trình viên cần mở rộng làm việc thì họ thường sẽ sử dụng các đối tượng thay cho các kiểu dữ liệu gốc. Character trong Java là một đối tượng do Java cung cấp cho người lập trình với kiểu dữ liệu gốc là char.

Character trong Java có rất nhiều phương thức hữu ích giúp người lập trình viên có thể dễ dàng thao tác với các ký tự khi lập trình. Chính vì điều này, character trong Java khá được yêu thích trong việc viết chương trình.

2.Các ký tự ngắt văn bản trong character java cần biết

Như đã giới thiệu, các ký tự trong character trong Java khá đơn giản. Đối với các ký tự ngắt, character trong Java thường sẽ định dạng cho loại ký tự này theo kiểu có dấu gạch chéo ngược (\).

Các ký tự trong character trong Java

Character trong Java cũng có một dạng ký tự riêng khác (\n). Đây là dạng ký tự đặc biệt. Người ta thường sử dụng loại ký tự này nhằm mục đích có được dòng tiếp theo sau khi thực hiện in chuỗi. Các ký tự ngắt văn bản trong character trong Java mà các bạn cần biết:

\t: đây là dạng ký tự thường được sử dụng nhằm mục đích chèn một tab vào văn bản tại điểm này trong character trong Java.

\b: trong character trong Java, người lập trình viên sử dụng ký tự này nhằm mục đích chèn một backspace vào văn bản tại điểm này

\’: người lập trình viên sử dụng ký tự này trong character trong Java nhằm mục đích chèn một dấu trích dẫn đơn vào văn bản tãi điểm này. Tương tự, \” là ký tự giúp chèn một trích dẫn kép vào văn bản tại điểm này.

\\: trong character trong Java, người lập trình viên sử dụng loại ký tự này nhằm mục đích chèn dấu chéo ngược vào văn bản tại điểm này.

Ngoài ra, còn rất nhiều ký tự khác trong character trong Java được người lập trình viên sử dụng với những ý nghĩa khác nhau. Chính vì điều đó, việc hiểu biết các ký tự trong character trong Java một cách rõ ràng và kỹ lưỡng sẽ giúp cho việc lập trình dễ dàng hơn.

3.Các phương thức của character trong Java

Character trong Java có rất nhiều phương quan trọng để có thể lập trình. Mỗi phương thức trong character trong Java thường sẽ thể hiện một chức năng riêng. Tùy theo mục đích mà mỗi người lập trình sẽ sử dụng các phương thể khác nhau để viết ngôn ngữ lập trình Java.Các phương thức trong character trong Java phổ biến:

isLetter(): đây là phương thức trong character trong Java thể hiển việc kiểm tra có hay không có giá trị char đã cho là một chữ cái

toLowerCase(): đây là phương thức trong character trong Java thể hiện việc trả về định dạng chữ thường của giá trị char đã cho. Tương tự, người lập trình cũng có thể trả về định dạng chữ hoa của giá trị char đã cho với toUpperCase ()

Ngoài ra, character trong Java còn cung cấp rất nhiều phương thức hữu ích cho người sử dụng như: xác định có hay không có giá trị char chữ hoa, chữ thường, khoảng trắng,…

Character trong Java ứng dụng khá phổ biến khi người lập trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java. Đây là đối tượng quan trọng mà những người lập trình cần hiểu biết để thực hiện việc lập trình theo mục đích của mình.